ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ

 

Μονόφυλλα που φέρουν διαφημίσεις και που οι ταχυδρομικές υπηρεσίες εκτυπώνουν. Επομένως, ότι αυτά απεικονίζουν θεωρούνται αξιοποιήσιμα θεματικά.

 

   

Βελγικό, τύπου "PUBLIBEL" (Ασπιρίνη)
 

 

Βελγικό, τύπου "PUBLIBEL" (Εταιρεία Προστασίας Ζώων)

 

Βελγικό, τύπου "PUBLIBEL" (Γαλλικό Μελισσοκομικό Κέντρο)

 

Βελγικό, τύπου "PUBLIBEL"

 

Ιταλικό, 1920 (ελαστικά Πιρέλι)