ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

 

Για τη διακίνηση αλληλογραφίας μέσα σε πόλεις, καθώς και σε δύσκολες ιστορικές περιόδους, λειτούργησαν ιδιωτικά ταχυδρομεία, με δικά τους γραμματόσημα. Εφόσον
αυτά είχαν την έγκριση και αποδοχή των επίσημων ταχυδρομικών αρχών, μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη θεματικών πληροφοριών.

 

   

Εταιρεία "Coralit" (Βόρειος Ιταλία)
 

Εταιρεία "Coralit"

 

Ιταλική εταιρεία γνωστή ως "SABE" (αρχικά της "Societa Anomima Barbera Editore")

 

 

     

    

Γερμανικά ιδιωτικά γραμματόσημα διαφόρων πόλεων

 

     

 

     

     

Ρωσικά γραμματόσημα ιδιωτικού ταχυδρομείου, γνωστά ως  "Zemstvos"